• Tiếng Việt
  • English

Tin tuyển dụng

Hiệu Trưởng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ chính

Trách nhiệm cụ thể

 1. Tuyển dụng & đào tạo

 

–  Thực hiện công tác phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng giáo viên, nhân viên phù hợp.

–  Thực hiện công tác tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo giáo viên, nhân viên theo định hướng, kế hoạch phát triển của trường.

– Đánh giá giáo viên, nhân viên sau đào tạo.

2. Công việc chính

–  Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước BGĐ trường và các cấp có thẩm quyền.

– Thành lập, quản lý, phân công, kiểm tra giám sát các khối chuyên môn, khối vận hành, bổ nhiệm khối trưởng, cán bộ quản lý.

3. Quản lý

–  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

–  Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục.

–  Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

–  Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

–  Chịu trách nhiệm cao nhất về tất cả mọi vấn đề phát sinh vi phạm trong quá trình điều hành trường trước BGĐ và pháp luật.

Đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ nhân viên trong phạm vi quản lý theo quy định

4.Báo cáo

–  Làm báo cáo tổng hợp tuần, tháng và đột xuất Theo yêu cầu đúng hạn.

–  Báo cáo bất thường, xin ý kiến chỉ đạo các vấn đề vượt ngoài quyền hạn.

5. Công việc khác

– Thực hiện các công tác quản trị khác khi cấp trên yêu cầu

– Tham mưu cố vấn cho BGĐ, báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của BGĐ với những vấn đề vượt ngoài quyền hạn hoặc không đưa được ra giải pháp tốt nhất.

 

 

QUYỀN HẠN

–  Chủ động triển khai, bám sát chặt chẽ, làm việc với các bộ phận trong trường.

–  Điều động, phân công nhân sự, bố trí phân bổ nhân sự trong nhà trường

– Thay mặt BGĐ (được sự ủy quyền) làm việc với cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu.

 

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC THIẾT YẾU

1.       Trình độ  và kinh nghiệm làm việc

– Tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm chuyên ngành mầm non.

– Tốt nghiệp quản lý giáo dục.

– Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm hiệu trưởng trường mầm non có quy mô từ 200 học sinh

2.       Năng lực, kỹ năng và thái độ

– Khả năng quản lý, bao quát, xử lý tình huống

– Kỹ năng đào tạo, lập & triển khai kế hoạch.

– Khả năng tương tác với các bộ phận

– Khả năng tư duy, làm việc độc lập, có trách nhiệm

– Kỹ năng trình bày, tổng hợp báo cáo.

3.       Yêu cầu khác

– Đi công tác khi có yêu cầu.

– Giới tính nữ, tuổi từ 30-40

– Ưu tiên ứng viên biết ngoại ngữ