• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ học đường

Dịch vụ School Bus

  • Xe buýt của trường
  • Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón trẻ, Phụ huynh có thể liên hệ với bộ phận Tuyển sinh để đăng ký. Trẻ phải có thẻ xe buýt mới được tiếp nhận lên xe.
  • Phụ huynh cần ký nhận với giáo viên tại điểm đưa đón xe.
  • Xe buýt được trang bị dây an toàn và không được phép di chuyển cho đến khi tất cả trẻ đã thắt dây an toàn.
  • Nhân viên trên mỗi xe đều mang điện thoại di động để tiện liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
  • Giám sát xe buýt phải kiểm tra kĩ khoang xe trước và sau khi đón, trả trẻ. Nếu Phụ huynh cần biết thêm chi tiết về dịch vụ xe buýt, vui lòng liên hệ với nhân viên tuyển sinh của Nhà trường