• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ học đường

Lớp trả muộn

 

Nhà trường tổ chức lớp trông muộn cho Phụ huynh không kịp đón con trước 17h30. Sau 17h30, trẻ sẽ được giáo viên chuyển sang lớp trông muộn. Tại đây trẻ sẽ có suất ăn nhẹ (bánh và sữa). Phụ huynh sẽ nộp phí trông muộn theo quy định của Nhà trường.