• Tiếng Việt
  • English

Chăm sóc sức khỏe

Cần làm gì để đảm bảo an toàn và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở trường học?

Tại Hà Nội, học sinh ở mọi cấp học đang dần quay trở lại trường học. Chúng ta cần làm gì để đảm bảo an toàn và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở trường học?
 
Các bố mẹ và các thầy cô hãy cùng tham khảo các thông tin dưới đây, để bảo vệ con em chúng ta nhé!
 
Nguồn: UNICEF Viet Nam – Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc.