• Tiếng Việt
  • English

Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp sở hữu chuỗi trung tâm Apax English sắp sửa chào sàn HOSE

Doanh nghiệp sở hữu chuỗi trung tâm Apax English sắp sửa chào sàn HOSE

Trung tâm Apax English thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, doanh nghiệp sắp có màn chào sàn HoSE.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu IBC từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE. Theo đó toàn bộ dữ liệu cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings sẽ được chuyển sàn từ UpCOM sang sàn niêm yết HoSE. Ngày hiệu lực chuyển dữ liệu là 14/12/2017.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu IBC tại UpCOM là 11/12/2017 và ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM là 12/12/2017.

Cổ phiếu IBC cũng đã được HoSE chấp thuận và ký quyết định niêm yết 68,8 triệu cổ phiếu từ ngày 6/12 vừa qua. Ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE là 15/12/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu.

Apax Holdings hiện sở hữu chi phối chuỗi trung tâm tiếng anh dành cho trẻ em Apax English. Chuỗi trung tâm tiếng anh này đã tăng trưởng mạnh mẽ mấy năm gần đây và hiện đang là chuỗi có số lượng trung tâm tiếng Anh lớn nhất cả nước.

Nguồn: Tri thức trẻ