Dạy học dự án (Tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY) là phương pháp giáo dục tổ chức cho học sinh nghiên cứu sâu về một vấn đề/ đề tài cụ thể. Trẻ tự đặt ra câu hỏi của mình, ra quyết định cho các hoạt động, lựa chọn hình thức báo cáo, tự thực hiện và điều hành. Giáo viên đóng vai trò là người định hướng, hỗ trợ, tạo môi trường cho trẻ thực hiện các hoạt động. Mô hình Dạy học dự án nhấn mạnh sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa GV, Cha mẹ trẻ và cộng đồng xã hội.

Dạy học dự án đem đến cho trẻ:

  • Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn
  • Cơ hội cho trẻ tự tìm hiểu chính mình, tự khẳng định mình
  • Phát triển kỹ năng sống: giao tiếp, hợp tác, xử lý thông tin, tự phục vụ, đảm bảo an toàn
  • Phát triển kỹ năng tư duy bậc cao (Tổng hợp, đánh giá)
  • Môi trường hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau của trẻ vì sự phát triển toàn diện

Kết quả thực hiện dự án phải là những sản phẩm có thể trưng bày, trình bày được, đó là kết quả của việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Share