STEAMe GARTEN Hà Đông

Địa chỉ:
   Tầng 3, Tòa C, Hồ Gươm Plaza,
   110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 1900 636 625
Email: steamehd@steame.vn

STEAMe GARTEN Mỹ Đình

Địa chỉ:
   Tầng 2, Tháp 3-4, Dolphin Plaza,
   6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Hà Nội
Điện thoại: 1900 636 625
Email: steamemd@steame.vn

STEAMe GARTEN Tam Trinh

Địa chỉ:
   Tầng 1-3, tháp B, Tòa nhà Helios Tower,
   75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 1900 636 625
Email: steamett@steame.vn
Share